ประกาศ / หนังสือราชการ

ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

2022-10-28 09:44:15
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานพิมพ์ดีด

2022-10-11 10:29:39
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4

2022-08-04 15:03:34
ศธ 04065/ว2354
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-06-30 16:47:16
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2022-06-24 16:53:17
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

2022-06-08 09:41:19
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04065/ว1413
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

2022-04-28 13:38:05
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

2022-04-28 11:41:13
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560-2561

2022-04-04 10:46:07
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาร 2565

2022-04-04 10:44:13
ที่ ศธ 04065/ว1035
กลุ่มอำนวยการ
การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อ

2022-03-30 11:30:08
ที่ ศธ 04065/979
กลุ่มอำนวยการ
การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อ

2022-03-30 11:29:02