ankara escort

ประกาศ / หนังสือราชการ

ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ)

2022-12-19 14:34:09
-
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษ๋า่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2022-12-17 09:47:08
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓ หลัง

2022-12-15 10:06:38
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

2022-11-02 11:33:17
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

2022-10-28 09:44:15
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานพิมพ์ดีด

2022-10-11 10:29:39
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4

2022-08-04 15:03:34
ศธ 04065/ว2354
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-06-30 16:47:16
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2022-06-24 16:53:17
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

2022-06-08 09:41:19
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04065/ว1413
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

2022-04-28 13:38:05
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

2022-04-28 11:41:13